tháng 10 26, 2020

Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng Kiến thức Quản lý Nhà nước năm 2020

Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng Kiến thức Quản lý Nhà nước Ngạch chuyên viên năm 2020. Lễ bế giảng được tổ chức tại trường trung cấp nghề Điều dưỡng Hà Nội. Đến dự có lãnh đạo 2 nhà trường là Trường Đào tạo bồi dưỡng Thể thao văn hoá và du dịch - Trường Trung cấp nghề Điều dưỡng Hà Nội .Có thể bạn quan tâm

Chát trực tuyến
Gọingay
0989452462